[next]   [previous]   [index]

Paul Corio, Tutti Papi, 2005. Acrylic on panel, 10.5" x 8.5."