[next]   [previous]   [index]

Paul Corio, Geistreiter, 2016. Acrylic on canvas, 28” x 26.”