[next]   [previous]   [index]

Paul Corio, Okey Dokey Smokey, 2021. Acrylic on canvas, 40” x 30.”